Om oss


Stockholms Flickkör (SFK) startade hösten 2019 som en satsning på extra ambitiösa sångare i åldrarna 8-18 år.
SFK repeterar varje vecka under läsåret i tre nivå- och åldersindelade grupper. Dessa konserterar ibland var för sig och ibland tillsammans.

Vi har även en förberedande kör för sångare i årskurs 2  (Diskantkören).

Hösten 2022 startar vi en spetsutbildning i form av vokalgrupp på avancerad nivå för sångare 15-20 år.

Stockholm Flickkör är en del av den ideella körföreningen KFUM Central Barn- och Ungdomskörer som utgår från KFUM Centrals medlemshus på Rosengatan 1 i Stockholm.


SKF passar den som verkligen älskar att sjunga, i synnerhet tillsammans med andra och som är beredd att satsa på sitt deltagande i kören och därigenom arbeta kontinuerligt på att utveckla sin sång, både på egen hand och tillsammans med kören.

I SFK tränar vi flerstämmighet med stigande svårighetsgrad. Ett av våra mål är att deltagarna snabbt ska utvecklas som sångare och korister, men också som individer genom att samarbeta i grupp.

I verksamheten finns det även möjligheter att- utöver de gängse repetitionerna -få göra soloframträdanden vid våra konserter och även musicera och framträda i mindre grupper.