Utvecklingsmöjligheter för unga ledareSom sångare i Stockholms Flickkör ges flera olika möjligheter till ledarutveckling inom ramen för verksamheten. 

De äldsta sångarna i grupp 3 kan anta utmaningen att bli hjälpledare till körföreningens Barn- och Minikörer.

Likaså kan man som senior sångare bli styrelsemedlem, sitta i utskott eller gå någon av de gedigna ledarskapsutbildningar som KFUM och UNGiKÖR erbjuder.