Om att sjunga i Stockholms Flickkör

Vad behöver sångarna kunna?

En del undrar kanske vad man behöver kunna för att söka till SFK. 
Man kan alltid komma till en provsjungning med de förkunskaper man har. Den som söker behöver inte öva på något specifikt inför själva provet. 
Vid provsjungningen lyssnar vi efter hur den som söker till kören använder sin röst, hur den lyssnar och kan ta instruktioner samt hur intresset är för att sjunga, både i allmänhet och speciellt i kör.
Ju yngre den som gör provet är, desto mindre förkunskaper behöver den ha. För att söka till den äldsta gruppen kan det vara bra att ha tidigare erfarenhet av att sjunga i stämmor utifrån en notbild och/eller spela ett instrument. Att läsa noter prim a vista är dock inte ett krav.
Vi vet av erfarenhet att de sångare som antas som har god närvaro och är aktiv och engagerad i kören lär sig bäst över tid. Alla sångare behövs utifrån sina egna egenskaper. Därför är det allra viktigaste att den som söker till kören älskar att sjunga och har en kontinuerlig närvaro- det är den som genererar sånglig utveckling och framsteg


Hur arbetar SFK?

SFK:s verksamhet är på många sätt en traditionell körverksamhet med veckovisa repetitioner, konserter och "gig", inspelningar, resor och läger. 
Kören repeterar regelbundet från slutet av augusti till strax före sommarlovet med uppehåll under skolloven.
Väl antagen i SFK tilldelas sångarna sin körgrupp och stämma samt en svart körpärm att förvara sina noter i. Pärmen är viktig att ha med sig varje vecka, för det är den som vi repeterar utifrån. I träningen ingår att hålla reda på pärmen samt att bli allt snabbare på att följa med i text och notbild och våga gissa sig fram till hur sången eller stämman går. 
Om man gör det mycket och ofta tillsammans med andra  leder det till slut fram till en god notläsningsförmåga. Av den anledningen ger SFK inte generella hemläxor. Däremot kan egna instuderingsuppgifter förekomma i de fall vi får uppdrag som kräver det. Vad sjunger SFK?

Som sångare i SFK får man vara beredd på en mycket blandad repertoar. 
Det som styr repertoarvalet är framför allt den pedagogiska planen för progression i koristernas sångliga utveckling. Körledaren väljer därför sånger med stigande svårighetsgrad och olika typer av sångliga utmaningar. 
Att sjunga i SFK är en utbildning. Därför ska sångarna få möjlighet att prova på körmusik med olika uttryck. till exempel från olika tidsepoker, sammanhang, genrer och platser i världen
Det händer också med jämna mellanrum att SFK blir anlitade eller går in i projekt, samarbeten och uppdrag där repertoaren helt eller delvis är förutbestämd. Då sätter vi en ära i att framföra den på bästa möjliga sätt.

Lucia i december brukar vara en höjdpunkt för många. Andra gillar att lära sig ny repertoar av dirigenter och sångare i de körer som vi möter när vi är ute på körfestivaler och resor.


 

Läger och resor

Läger och resor bidrar mycket till laganda, samarbetsförmåga och gemenskap i kören.
De är också viktiga för att man hinner med mycket när man träffas koncentrerat under ett antal dagar. 

En helgs läger kan ge samma mängd träning som nära en halv termins veckorepetitioner...........
......och så ger det rutin och är fantastiskt roligt också!