Vår dirigent

Lotta Wilund har arbetat med barn och ungdomars sång i 30 år. Hon är körledare, kyrkomusiker, sång- och musikpedagog med specialinriktning barn- och ungdomskörer.

Sedan 1992 har hon lett barn- och ungdomskörer inom såväl Svenska Kyrkan som i kultur-, grund- och gymnasieskolor på olika platser i landet. Hon har vid flera tillfällen startat körverksamheter i form av det man brukar kalle en “körtrappa”; bla Österhaninge flickkör och S:t Johannes barn- och ungdomskörer samt nu senast KFUM Centrals Barn- och Ungdomskörer (2016) och Stockholms Flickkör (hösten 2019)

Lotta har under de år hon varit verksam utvecklat sin metodik utifrån en rad influenser blandat med sina egna erfarenheter och kunskaper. Inte minst den anglikanska gosskörstraditionen, som blandar olika åldrar där sångarna sjunger ut med god sångteknik och utnyttjar sin röst till sin fulla potential har stått modell för hur hon valt att bygga upp flickkörsverksamhet. Det är inte fullt lika vanligt att blanda tjejers röster på samma sätt över åldersgränserna, trots att de inte genomgår ett lika markant målbrott. Det är därför en ganska unik idé att bygga upp en svensk flickkör på en liknande modell som de engelska gosskörerna, med ett stort ålderspann. I arbetet är hon noga med att lägga grunden till för rösten hälsosamma andnings- och sångtekniker som gör att de unga sångarna kan vara flexibla och behärska olika genrer, även under de år då rösten växer och förändrar sig som mest.


I sitt ledarskap inom den ideella sektorn har Lotta även tagit stort intryck från idrottslivet och vill, på samma sätt som inom idrotten, ge sångarna möjlighet att utvecklas över tid genom att kontinuerligt träna sina röster och utöva körsång mer på “lekfullt allvar”, än på ren "fri hopp och lek". Hon ser även stora fördelar med att föräldrar engagerar sig runt det unga körlivet på samma sätt som inom idrotten. Fokus, engagemang och lagarbete är centrala nyckelord i Lottas metod, liksom att i arbetet fokusera mer på möjligheter, utveckling och framsteg än eventuella hinder och svårigheter.

Lotta har tidigare även studerat en del opera och teaterimprovisation, och som en kvarleva av det har det med åren blivit allt viktigare att lyfta fram det sceniska uttrycket i körens arbete och i dess framträdanden- i den mån tid och förutsättningar tillåter det.
Vid sidan av arbetet som musikpedagog arbetar hon idag även som utvecklingskonsult och föreläsare med inriktning på verksamheter inom ideell sektor samt innehar ett halvtidsuppdrag som verksamhetsledareinom UNGiKÖR, i vilket det ingår att vara producent för Sveriges Ungdomskör.

 
"Att lyfta fram individerna i gruppen är en mycket central del av min metodik.
Genom att sträva efter att på olika sätt lyfta alla, även genom att respektfullt se de individer som i första hand inte vill ha en framflyttad position,
utan kanske hellre vill vara en del av gruppen, det är det allra viktigaste för mig.

Detta förhållningssätt var bland annat Adolf Fredriks Flickkörs grundare Bosse Johansson en pionjär inom.
Hans livsverk inom svensk flickkörsmusik är därmed en stor inspiration för mig, liksom Suzukipedagogen Esther Lund Madsen, Köpenhamn.
Med sin entusiasm och tilltro till varje individs förmågor har hon varit en stor pedagogisk förebild genom åren..
Jag hoppas att jag kan bidra till att bära deras tankar och metoder vidare på bästa möjliga sätt"

Lotta Wilund, Stockholm Flickkörs dirigent